på Tokle, Hen

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Gnr. 39 (øvre) og 40 (nedre)