på Ner-Dale, Hen

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
1950: gnr. 56, Dale nedre