på bnr. 5, Moa, Hen

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
Lnr. 64 A
1890: gnr. 53, Moen, bnr. 5, Moen. Skyld: 1 daler 2 ort 11 skilling (gammel), 3 mark 68 øre (ny). https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012091108011?page=49
1950: gnr. 53, Moen, bnr. 5, Moen