på Kavli, Hen

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
Gnr. 45 (ytre) og 46 (indre)