på Indre Kavli, Hen

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
1950: gnr. 46, Kavli indre

Skrivemåter
Indre Kavli (godkjent av kartverket 1.7.1979, anbefalt form)
Kavli, indre (godkjent av kartverket 1.7.1979)