på mnr. 27 & 28, Hovedgata, Molde

Matrikkel
Takst 1807: Hoved Gadan, mnr. 27 & 28. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063010
Se også under utpå Gata