Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune (gnr. 133, bnr. 1)