på Åndal, Grytten

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
1840: mnr. 39, Aandal. Skyld: 4 daler 2 ort 19 skilling
1950: gnr. 26, Aandal