på Ytre Skorga, Grytten

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
1890: gnr. 29, Skorgen ytre