på Veblungsnes, Grytten

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Opprinnelig under gården Veblungen, etter hvert eget tettsted

ved Veblungsnes, Grytten

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune