på Torviksjøen, Torvika, Grytten

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (under gnr. 134)

Matrikkel
Umatrikulert(e) plass(er)