i Ner-Torvika, Torvika, Grytten

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 134, bnr. 1)

Matrikkel
1950: gnr. 10, Torvik, bnr. 1, Torvik. Skyld: 8 mark 85 øre