i Torvika, Grytten

Sivil tilhørighet
Til 1821: Romsdal tinglag
1821–37: Voll tinglag
Fra 1838: Voll og Eid kommune
Fra 1863: Eid og Voll kommune
Fra 1.1.1874: Eid kommune
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 134)

Geistlig tilhørighet
Til 1862: Grytten hovedsogn
1862–1970: Eid sogn i Eid og Voll prestegjeld
Fra 1970: Grytten prestegjeld