på bnr. 3, Soggebakke, Grytten

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
1950: gnr. 8, Soggebakke, bnr. 3, Soggebakke. Skyld: 9 mark 14 øre