på Julnes øvre, Mordal, Aukra

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune (gnr. 133, bnr. 7)