i Bjerteli, Molde

Sivil tilhørighet
1900: Bolsøy kommune (gnr. 24, bnr. 5, Bierteli), men tilhørte i praksis byen

Villaen og tomten ble oppkalt etter Bjertelibakken, s.d.