på Amtssykehuset, Molde

Matrikkel
Ft. 1910: mnr. 4 (se også under Reknesrøysan)
Nedlagt 1960 ved opprettelsen av Fylkessjukehuset i Molde (se der)