på Julnes nedre, Mordal, Aukra

Matrikkel
1950: gnr. 24, Mordal, bnr. 4, Julnesset

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune (gnr. 133, bnr. 4)