på Magerøya, Aukra

Gnr. 54

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Midsund kommune