i Mosmyra, Mordal, Aukra

Også kalt Mordalsmyr

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune (gnr. 133, bnr. 2)