på Rise, Hjørundfjord

Fra 1.1.1964 i Ørsta kommune (gnr. 168)