på Gåsnes, Liavåg, Hareid

Gnr. 70, bnr. 6 & 8

Sivil tilhørighet
Før 1917: Ulstein kommune

Geistlig tilhørighet
1890: Hareid sogn i Ulstein prestegjeld

Skrivemåter
Gåsnes (godkjent av kartverket 30.6.1991, anbefalt form)
Gåsneset (godkjent av kartverket 1972)