på Korsneset, Hareid, Hareid

Gnr. 41, bnr. 3

Sivil tilhørighet
Før 1917: Ulstein kommune

Geistlig tilhørighet
1890: Hareid sogn i Ulstein prestegjeld