på Stokke, Gjemnes

Matrikkel
1950: gnr. 12, Stokke

Senere gnr. 56