på Strand, Kornstad

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Eide kommune

Matrikkel
1950: gnr. 145, Strand