på bnr. 3, Klauset store, Aukra

På Otrøya

Gnr. 46
Sammenslått med bnr. 2 før 1950

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1924: Sør-Aukra kommune
Fra 1.1.1965: Midsund kommune