på Kolådalen, Lesja

Opprinnelig umatrikulert plass
Utskilt 1765 fra Systugu på Tynnøl, og trolig Nordistugu i Lia

Gnr. 87