i Årsbogen, Gaustad, Kornstad

Sivil tilhørighet
Fra januar 1897: Eide kommune

Matrikkel
Bruk under gnr. 121