på Svanøy, Kinn

Gnr. 117

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1923: Bru kommune
Fra 1.1.1964: Flora kommune