på Tofte, Fron

Geistlig tilhørighet
Fra 10.8.1850: Nord-Fron