i Fron

Prestegjeldet delt (nord og sør) 10.8.1850

Kommunen delt 1857, slått sammen igjen 1966, og delt på ny 1977