i Frei kirke

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2008: Kristiansund kommune