i Sunnmørsvika, Frei

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Tingvoll kommune (gnr. 143)

Tidligere skrevet Sunnmørsvik