på Hegge, Fron

Sivil tilhørighet
Fra 1851: Sør-Fron kommune
Fra 1966: Fron kommune
Fra 1977: Sør-Fron kommune

Gnr. 77 og 78