på Oterneset, Nedre Frei, Frei

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2008: Kristiansund kommune

Gnr. 17, bnr. 6