på Øver Rå, Møst, Frei

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2008: Kristiansund kommune

Matrikkel
Opprinnelig umatrikulert plass
1950: gnr. 10, Møst, bnr. 7, Raa Øvre. Skyld: 54 øre. https://www.dokpro.uio.no/cgi-bin/stad/matr50?task=s&fnr=15&hid=426&gnr=10
Fra 2008: gnr. 110, bnr. 7