på Julbøen, Aukra

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune (gnr. 132)