i Djupvika, Jelkrem, Frei

Sivil tilhørighet
1786, 1840: Gjemnes tinglag
1890: Frei kommune
Fra 1894: Gjemnes kommune

Geistlig tilhørighet
1786: Tingvoll prestegjeld, Frei sogn

Matrikkel
Umatrikulert plass under senere gnr. 50

På Bergsøya