på Indre Flatset, Flatset, Frei

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2008: Kristiansund kommune

Matrikkel
1950: gnr. 13, Flatset, bnr. 13, Flatset. Skyld: 3 mark 9 øre
Fra 2008: gnr. 113, bnr. 13

Skrivemåter
Indre Flatset (vedtatt av kartverket 1992)
Flatset, in (avslått 1992)

Uttale: Indre Flasset