på Bjerkestrand, Frei

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2008: Kristiansund kommune

Matrikkel
1950: gnr. 19, Birkestrand. https://www.dokpro.uio.no/cgi-bin/stad/matr50?task=s&fnr=15&hid=426&gnr=19
Fra 2008: gnr. 119