på Endreset, Frei

Sivil tilhørighet
1726: Gjemnes tinglag
Fra 1838: Frei kommune
Fra 1.1.2008: Kristiansund kommune

Geistlig tilhørighet
Tingvoll prestegjeld, Frei sogn

Matrikkel
1950: gnr. 12, Endreset
Fra 2008: gnr. 112