på Draga, Frei

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Tingvoll kommune

Matrikkel
1950: gnr. 26, Drage. Skyld: 2 mark 63 øre
Fra 1964: gnr. 142