i Hustad i Romsdal

Hustad ble egen kommune 1.7.1918
Innlemmet i Fræna kommune 1.1.1964

Sogn i Bud prestegjeld