i Herskaret (bnr. 2), Herskarstølen, Hustad i Romsdal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Fræna kommune (gnr. 97, bnr. 2)

Matrikkel
1950: gnr. 24, Herskarstølen, bnr. 2, Herskaret. Skyld: 55 øre