i Survika, Fosnes

Sivil tilhørighet
1913–63: Otterøy kommune
Fra 1.1.1964: Namsos kommune

Matrikkel
1950: gnr. 2, Survik med Alte-Løvøen

Skrivemåter
Survika (vedtatt av kartverket 19.10.1995)
Sørvik (avslått av kartverket 19.10.1995)
Survik (avslått av kartverket 19.10.1995)

På Otterøya