på bnr. 7, Tomasgarden, Hornindal

Matrikkel
1950: gnr. 36, Tomasgård, bnr. 7, Tomasgård
Senere gnr. 203, bnr. 7. Skyld: 2 mark 39 øre