på bnr. 4, Ytrehorne, Hornindal

Matrikkel
1950: gnr. 11, Ytrehorn, bnr. 4, Ytrehorn. Skyld: 37 øre
Senere gnr. 178, bnr. 4

Kalt Botelolabruket etter brukere på 1700-tallet og utover