i Knaben gruver, Fjotland

Sivil tilhørighet
Fra 1963: Kvinesdal kommune