på Hesnes, Fjære

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1971: Grimstad kommune

Gnr. 30 (nedre) og 31 (øvre)