på Bøen, Indre Midsund, Aukra

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1924: Sør-Aukra kommune
Fra 1.1.1965: Midsund kommune

Matrikkel
1950: gnr. 48, Misund indre, bnr. 2, Misund indre. Skyld: 2 mark 36 øre