i Navelsaker, Hornindal

Sivil tilhørighet
Fra 1965: Eid kommune (gnr. 131)

Matrikkel
1950: gnr. 9, Navelsaker