i Fjelberg

Sivil tilhørighet
Tidligere egen kommune
Fra 1.1.1965: Kvinnherad kommune

Geistlig tilhørighet
Fjelberg prestegjeld